ພິທີເປີດ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈາກອົງການສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໂດຍຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)

ຄະນະຜູ້ແທນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນຊາຍ)

Scroll to Top